Go to Top

FAQ General

S'admeten gossos/gats?

No s’admeten animals domèstics de cap classe als bungalows ni als apartaments.

Exclusivament s’admetran a les caravanes de lloguer.

Dins de la zona de càmping s’admeten amb la seva normativa corresponent.

Els gossos “potencialment perillosos” no seran admesos.

S'accepten visites al càmping?

Per la situació provocada per la COVID-19 i com a mesura
excepcional per evitar l’entrada, trànsit i estada de
persones no allotjades al Càmping, no es permetran les
visites a clients al Càmping.