Anti-Covid

Per garantir la seguretat sanitària tant dels nostres clients com del nostre equip de treball del Càmping hem de seguir les directrius de les autoritats sanitàries. Per aquest motiu s’estableixen les següents mesures Anti-COVID.

Informació general

 • Es compliran estrictament els protocols de seguretat establerts pel Govern que requereixen un compromís seriós per totes dues parts i s’informarà a través de cartelleria dels procediments a seguir, les mesures que han de ser aplicades i l’aforament.
 • Es limitarà el contacte directe i serà d’obligatori compliment la distància de seguretat de 2 metres entre persones en les zones d’ús comú i en defecte d’això, l’ús de màscara.
 • Es facilitarà gel desinfectant en les zones comunes del recinte.
 • Es reforçarà la neteja i desinfecció tant en les superfícies externes després de l’atenció de cada client, així com en allotjaments i zones comunes, també s’incrementarà la freqüència segons la legislació vigent.

La neteja es realitzarà amb productes certificats i autoritzats

Què haig de fer si presento símptomes?
Si presentes símptomes queda’t a la casa teva per a prevenir el contagi de treballadors i altres clients del càmping. Comunica-ho al teu personal sanitari de referència.

Què haig de fer si presento símptomes i em trobo en les instal·lacions del càmping?
Davant el mínim dubte que tinguis símptomes compatibles amb la malaltia COVID-19, comunica aquesta situació al personal de l’establiment.

Mesures adoptades en la Recepció

Es compliran estrictament els protocols de seguretat establerts per les autoritats sanitàries. S’informarà amb cartelleria de les mesures aplicades, el procediment a seguir i de l’aforament. Es limitarà l’entrada en recepció. El contacte quedarà limitat mitjançant mampares protectores. Es facilitarà líquid desinfectant en l’entrada. Les claus dels allotjaments es desinfectaran abans de ser lliurades. El check-in serà realitzat per una sola persona. El pagament de l’estada s’efectuarà per transferència bancària, pagament amb targeta o altres mitjans electrònics, preferiblement mitjançant contactless.

Mesures adoptades en els Allotjaments

 • Si l’estada del client es veiés afectada per restriccions de mobilitat i/o restriccions d’obertura de l’establiment causades per la situació COVID-19, es retornarà el 100% de l’import avançat sense condicions.
 • Els allotjaments es netejaran i desinfectaran després de cada estada amb viricides certificats i autoritzats pel Ministeri de Sanitat.
 • Es realitzarà una neteja específica d’aquells elements manipulables i d’elevat contacte com a aixetes, interruptors, passamans, dutxes, mobles, electrodomèstics, portes i manilles, etc.

Mesures adoptades en els Blocs de Serveis

 • Es compliran estrictament els protocols de seguretat establerts per les autoritats sanitàries. S’informarà amb cartelleria de les mesures aplicades, el procediment a seguir i del aforament..
 • Es mantindrà la distància de seguretat interpersonal de dos metres. Serà obligatori l’ús de màscara quan no es pugui garantir aquest distanciament.
 • Es facilitarà gel desinfectant en l’accés.
 • S’incrementarà la freqüència de neteja d’acord amb la legislació vigent.
 • La neteja i desinfecció es realitzarà amb productes desinfectants viricides certificats i autoritzats pel Ministeri de Sanitat.
 • Es realitzarà una neteja específica d’aquells elements manipulables i d’elevat contacte com a aixetes, interruptors, passamans, dutxes, portes i manilles, etc.

Mesures adoptades en les zones comunes

 • Es compliran estrictament els protocols de seguretat establerts per les autoritats sanitàries. S’informarà amb cartelleria de les mesures aplicades, el procediment a seguir i del aforament.
 • Es mantindrà la distància de seguretat interpersonal de dos metres. Serà obligatori l’ús de màscara quan no es pugui garantir aquest distanciament.
 • S’incrementarà la freqüència de neteja d’acord amb la legislació vigent.
 • La neteja i desinfecció es realitzarà amb productes desinfectants viricides certificats i autoritzats pel Ministeri de Sanitat.
 • Està prohibit beure directament de les fonts i caldrà desinfectar-se les mans abans i després del seu ús.
 • En alguns espais s’informarà de l’aforament permès mitjançant cartelleria.

Mesures adoptades en el bar i la botiga

 • Es compliran estrictament els protocols de seguretat establerts per les autoritats sanitàries. S’informarà amb cartelleria de les mesures aplicades, el procediment a seguir i l’aforament.
 • El contacte quedarà limitat mitjançant mampares protectores i es mantindrà la distància de seguretat interpersonal de dos metres. Serà obligatori l’ús de màscara quan no es pugui garantir aquest distanciament a l’interior de tots dos locals.
 • Es facilitarà gel desinfectant.
 • Després de cada servei es procedirà a netejar i desinfectar les superfícies utilitzades (taules, cadires, barra)
 • La neteja i desinfecció es realitzarà amb productes desinfectants viricides certificats i autoritzats pel Ministeri de Sanitat.
 • El pagament es realitzarà preferiblement amb targeta o bé amb altres mitjans electrònics , preferiblement amb contactless.

Mesures adoptades en la Piscina

 • Informació sobre aforament màxim detallada en cartelleria segons l’autoritat sanitària.
 • Distància entre banyistes segons es detalli.
 • La neteja i desinfecció es realitzarà amb productes desinfectants viricides certificats i autoritzats pel Ministeri de Sanitat.