Go to Top

FAQ General

S'admeten gossos/gats?

No s’admeten animals domèstics de cap classe als bungalows ni als apartaments.

Exclusivament s’admetran a les caravanes de lloguer.

Dins de la zona de càmping s’admeten amb la seva normativa corresponent.

Els gossos “potencialment perillosos” no seran admesos.